ИТ ПОДДРЪЖКА ЗА ФИРМИ

Ценови пакети за ИТ ПОДДРЪЖКА за фирми

WEBTRIXIA START

Подходящ за малки фирми
100лв. / на месец
 • До 5 компютъра
 • 2 посещения на месец в обекта
 • Софтуерна поддръжка(при работа с Windows приложения)
 • Антивирусна поддръжка (периодична)
 • Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
 • Поддръжка на периферна техника
 • Архивиране на документи и фирмена поща

WEBTRIXIA MEGA

Подходящ за големи фирми
250лв. /месец
 • До 12 компютъра
 • 8 посещения на месец в обекта
 • Софтуерна поддръжка(при работа с Windows приложения)
 • Антивирусна поддръжка (периодично)
 • Отдалечено администриране и отстраняване на проблеми
 • Поддръжка на периферна техника
 • Поддръжка на UPS устройства
 • Поддръжка и администриране на UPS устройства
 • Поддръжка и администриране на сървъри
 • Архивиране на документи и фирмена поща
 • Администриране на Microsoft 365 и Google Workspace
 • Мониторинг 24х7х365
 • Поддръжка на защитни стени и рутери
 • Предоставяне на временно оборудване
Scroll to Top